Кан гу цзэн шэн вань

Скребок нефритовый → ← Huo Xiang Zheng Qi Wan