Ци Пи Вань 启脾丸 Qi Pi Wan

грипп → ← Maiwei Dihuang Wan